CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT

hummel® er grundlagt i 1923 og er dermed et af de ældste sportsbrands i verden. Vi har tænkt os at være her længe endnu, og bæredygtighed er derfor en både naturlig og nødvendig del af dét at drive en ansvarlig virksomhed.

hummel er ejet af danske THORNICO Group, der på tværs af koncernens selskaber – og derfor også i hummel - bruger begrebet ”Company Karma” som samlet udtryk for gruppens Corporate Social Responsibility (CSR) aktiviteter.

Company Karma afspejler en holistisk tilgang til dét at drive forretning og fokuserer helt grundlæggende på evnen – og viljen – til at drive en profitabel virksomhed og samtidig gøre en positiv forskel i verden.

I hummel er vores erklærede mission: CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT.

Ud over de direkte helbredsmæssige fordele ved at dyrke motion tror vi på, at sport er et universelt sprog, der knytter mennesker sammen på tværs af nationalitet, religion, kultur, køn og politik. Sport kan noget helt særligt og vi har en lang tradition for at støtte organisationer, projekter, klubber og personer, der med afsæt i sport kæmper for at gøre en forskel i verden.

Vores mission er også rettet imod at gøre en forskel for miljøet. Vi ser det som vores pligt at bringe vores erfaringer og ressourcer i spil, når det gælder en målrettet, aktiv indsats for at sikre en bæredygtig fremtid.

Vi har igennem mange år arbejdet på at udvikle måderne vi designer, producerer, transporterer og bortskaffer vores produkter. Vi gør hele tiden fremskridt og er naturligvis opmærksomme på, at der stadig er meget vi kan, vil og skal optimere på for at sikre mere bæredygtighed.

I det følgende kan du læse mere om hummels CSR/Company Karma målsætninger og konkrete initiativer.

Har du spørgsmål eller idéer til emnet er du velkommen til at kontakte os på hummelinfo@hummel.dk.

 

Code of Conduct

hummel arbejder med afsæt i THORNICO’s Code of Conduct, hvilket betyder at vi er forpligtet til at drive vores virksomhed i henhold til lokale og internationalt godkendte konventioner inden for arbejdsmiljø, sikkerhed og menneskerettigheder. THORNICO’s Code of Conduct indeholder et sæt af politikker, som er inddelt i tre hovedområder med fokus på mennesker, klode og økonomi. Det betyder at:

 • hummel er dedikeret til at beskytte internationalt proklamerede menneskerettigheder og bestræber sig på at minimere enhver form for negativ indvirkning på disse.
 • hummel støtter udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
 • hummel arbejder for afskaffelse af enhver form for børnearbejde.
 • hummel er dedikeret til at til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere.
 • hummel er dedikeret til at eliminere enhver form for diskriminering i arbejds- og ansættelsesforhold.
 • hummel anerkender medarbejderes ret til kollektive forhandlinger og tilskynder til foreningsfrihed.
 • hummel tager en forebyggende tilgang til miljøudfordringer gennem miljømæssigt bæredygtige forretningsprocedurer og teknologier.
 • hummel fremmer et større miljøansvar ved at udvikle og støtte miljøvenlige initiativer.
 • hummel arbejder med i at forebygge enhver form for ulovlige, korrupte eller undertrykkende handlinger.

Du kan læse mere i THORNICO’s seneste Company Karma rapport, der også har et afsnit om hummel her

 

Langsigtede mål – konkrete indsatser

Som en del af vores indsats mod at blive mere bæredygtige arbejder vi med flere langsigtede mål samt med en række konkrete indsatser. Disse er defineret i fire hovedområder:

·                        Ansvarlige produkter

·                        Ansvarlig produktion og supply chain management

·                        CSR medarbejder engagement

·                        Company Karma sponsor- and partnerships

Vores indsats breder sig fra hvordan vi designer og udvælger materialer, til hvordan vores varer bliver produceret, transporteret og bortskaffet samt hvordan vi inddrager og behandler vores medarbejdere i processen. Vi er desuden meget fokuserede på, hvordan vi som arbejdsplads kan sikre en mere miljøbevidst adfærd i det daglige.

Vi arbejder med udgangspunkt i FN’s verdensmål

Som en vigtig del af vores indsats arbejder vi med afsæt i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Særligt verdensmålene 3, 5, 8, 10 og 12 er relevante i forhold til vores branche, organisation, produkter og sociale initiativer.

Ansvarlige produkter (verdensmål 12)
 

Vi er optaget af at værne om både mennesker og miljø. For os er det derfor vigtigt, at vi kan tilbyde produkter til børn og voksne, der er produceret ansvarligt, er af den højeste kvalitet og er så sikre som muligt, så både børn og voksne kan være aktive og dyrke sport uden bekymringer. Det følgende er udvalgte eksempler på konkrete initiativer i relation til ansvarlige produkter:

 • Fluor: Tidligere blev en del af vores udendørstøj typisk behandlet med fluorstoffer. Det viser sig imidlertid at fluorstoffer er svære at nedbryde i naturen, og nogle sågar er skadelige for mennesker. Derfor har vi siden 2017 brugt en af markedets allerbedste imprægneringer – Bionic Finish® ECO – der er 100 % fluor-fri, men sikrer god åndbarhed og er lige så vandafvisende som fluorholdige produkter. Du kan læse mere om vores fluor-fri børnetøj her
   
 • Vand: Vi har i 2019 introduceret ZEROH2O til vores britiske fodboldklubber. Det er et nyt tøjfarvnings-koncept med nul forbrug af vand og nul udslip af spildevand. Det kan du læse meget mere om her.
   
 • Tiltro til tekstiler: Vi har øget andelen af produkter, der er certificerede efter OEKO-TEXC® Standard 100 i vores Kids kollektion til over 50 %. OEKO-TEX® er verdens førende sundheds- og miljømærkning for tekstiler og lignende materialer. Du kan læse mere om OEKO-TEX® her.


Ansvarlig produktion & supply chain (Verdensmål 3, 8, 12)

Vi arbejder kontinuerligt på at gøre vores produktion og forbrug af materialer mere ansvarlig. Vi ønsker at sikre at vores leverandører lever op til internationalt anerkendte standarder inden for både miljø, sundhed og arbejdsforhold. Det gør vi blandt andet gennem et omfattende kontrol- og testsystem på vores produktionssteder og gennem et tæt samarbejde med vores leverandører og partnere om at forbedre arbejdsforhold, lokale levevilkår og økonomisk vækst.

Reducere brugen af plastik

Vi har særligt fokus på at nedbringe mængden af den plastik, vi bruger i alle led af produktionen og generelt i organisationen. Det betyder konkret, at vi tænker i alternative materialer, der kan være med til at nedsætte vores plastikforbrug.

Vi har igangsat en række større og mindre initiativer som skal sætte fokus på reduktion af plastik på tværs af produktion og organisationen.

 • Ingen brug af plastikflasker på kontorer i organisationen
 • Ingen brug af plastposer i vores outlets
 • Reduktion af antallet af skraldespande/plastposer i hver afdeling
 • Brug af bionedbrydelige poser til affald
 • Brug af bionedbrydeligt engangsservice
 • Medarbejdere må tage overskudsmad med hjem fra kantinen MEN det skal være i medbragt genbrugsemballage
 • Plast- og affaldssortering på kontorer, i køkken og på lager i HQ
 • Reduktion af brugen af plast ifbm med pakning af produkter
 • Undersøgelse af alternativer til plastemballage
 • Udvikling/test af recycled polyester i design og produktion
 • Samarbejde med organisationer, der arbejder på indsamling og genbrug af plast                                         

Allerede i 2012 arbejdede hummel på kampagner, der skulle medvirke til at sætte fokus på udfordringerne med plastik. Se et eksempel her.

Donationer og destruktion

I de tilfælde hvor vi har overskud af produkter bliver disse i videst mulig udstrækning doneret til organisationer, der kan finde anvendelse for produkterne. Vi har for eksempel doneret op imod 1000 kg. varer til en organisation, der arbejder med sports-projekter i Kenya og har desuden doneret til Mødrehjælpen. Kun i de tilfælde, hvor der er tale om defekte varer, bliver disse sendt til destruktion som affald.


Medarbejder CSR engagement (Verdensmål 3, 5, 8, 12)

I hummel ved vi, at det er en holdindsats at blive mere bæredygtige. Vi sætter hele tiden nye projekter i gang, der skal hjælpe os i den rigtige retning som producent – og som arbejdsplads.

Vi gør derfor meget for at inkludere hummels medarbejdere i processen via intern kommunikation, ideudvikling og uddannelse på området.

Vi har en intern CSR styregruppe, der på tværs af organisationen har ansvar for udvikling og implementering af initiativer og projekter, f.eks:

 • Udarbejdelse af månedlige CSR nyhedsbreve
 • Opdatering, info og inspiration via div SoMe kanaler
 • Afvikling af interne workshop og inspirationssessions
 • Afvikling af interne CSR konkurrencer, hvor man honorerer ideer og initiativer
 • Udvikling af og løbende opdatering af database over mål, projekter og ideer
 • International vidensdeling på tværs af hummels nøglemarkeder
 • Deltagelse i Thornico CSR erfa-grupper
 • Alle medarbejdere har mulighed for at nominere kolleger, der tager særlige Company Karma initiativer til den årlige Thornico Award, hvor der sættes fokus på og honoreres CSR/Company Karma projekter
 • (Se også ovenfor omkring interne initiativer for at minimere brugen af plastik)


Company Karma sponsor- and partnerships (Verdensmål 3, 5, 8, 10, 12)


Jo dygtigere vi er til at drive og udvikle hummel forretningsmæssigt, jo flere ressourcer kan vi bringe i spil til at skabe positiv forandring gennem sponsorater og partnerskaber knyttet til vores særlige Company Karma filosofi.

Ligestilling mellem kønnene, Mål nr. 5

Som en del af flere projekter rundt i verden, arbejder hummel med at styrke kvinders rettigheder og generelt mindske ulighed gennem sport. For eksempel støtter vi aktivt organisationen Girl Power, der bruger sport som middel til at styrke kvinders rettigheder i Europa og Asien. Dette samarbejde kan du læse mere om her og her.

Vi støtter organisationen FANT (Football For A New Tomorrow), der arbejder på at forbedre kvinders ligestilling og muligheder for at deltage i sport i Sierra Leone. Over årene har vi oplevet at det kan være svært at få piger involveret i fodbold, fordi fodbold er domineret af drenge. Derfor har vi været en del af at etablere en ny organisation, HAND (Handball for A New Destiny), der fokuserer på at inkludere kvinder. Håndbold er ikke en særligt kendt sport i Sierra Leone, og derfor er det nemmere for kvinder at få lov til at deltage, fordi sporten ikke allerede er ’reserveret’ til drengene.

Mindre ulighed, Mål nr. 10

hummel samarbejder også med RIFA (Rooklyn International Football Association) - et fodboldhold i New York, der kæmper for at hjælpe unge immigranter, asylansøgere og flygtninge med at blive integreret i samfundet og samtidig skabe et socialt netværk gennem fodbold og mentorordninger. RIFA fokuserer på at skabe et positivt, sikkert og støttende miljø for unge immigranter i Amerika. Du kan læse om hummels samarbejde med RIFA her.

Vores samarbejde med FANT (Football for a new tomorrow), sigter mod at udvikle lokale samfund og hjælpe unge mennesker i det tidligere borgerkrigsramte Sierra Leone med at kæmpe for positiv forandring og en bedre fremtid. Organisationen bruger primært fodbold til at skabe fællesskab og forståelse på tværs af religion, klasseforskelle og sociale skel og underviser unge mennesker i menneskerettigheder, sundhed  og demokrati. Læs mere om udvalgte Company Karma projekter.


Vi er kommet et stykke, men der er langt endnu

Vi er bevidste om vores rolle, vores ansvar og de udfordringer, der følger med det at være producent af tekstiler og sportsudstyr.

Vi er konstant i proces på CSR området og arbejder løbende på at optimere alle led inden for  design, produktion og transport. Vi tror vi på, at løbende dialog med vores leverandører, partnere og kunder om hvordan vi bedst udvikler og integrerer vores CSR politikker er vejen frem. Vi er godt på vej mod en mere bæredygtig organisation og produktion - og erkender at der stadig er et stykke vej for os som virksomhed og tekstilindustrien som helhed før vi er tilfredse i hele værdikæden.

Vi ønsker at sikre gennemsigtighed i forhold til vores forretning - og vi er altid åbne for dialog om mulige forbedringer.

Har du spørgsmål eller idéer til hummels Company Karma/CSR initiativer er du derfor velkommen til at kontakte os på hummelinfo@hummel.dk.

 

Log ind

* Alle felter skal udfyldes med gyldig info.
* Ingen bruger fundet med den e-mail eller adgangskodeDer er ingen produkter i kurven

 • Størrelse:

  Farve:

  Varenr.:

  Der er ikke flere varer på lager

  DKK

  DKK

  DKK

Ordreoversigt

Subtotal 1600 DKK
DKK DKK
Total DKK inkl. moms
Gå til kassen Gå til kurv

Glemt adgangskode

* Alle felter skal udfyldes med gyldig info.

Hvis din email findes i vores system, vil du modtage en email om lidt, med instruktioner til gendannelse af dit password.